Φεγγάρι

Φεγγάρι Αν στο όνειρο σας κοιτάζατε το φεγγάρι με ξαστεριά θα έρθουν επιτυχίες στον αισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. Φεγγάρι πολύ μεγάλο δυστυχώς σημαίνει ατυχία στον έρωτα, απιστία και απογοήτευση στον επαγγελματικό τομέα. Αν δείτε έκλειψη Σελήνης κάποια αρρώστια ή επιδημία