Πόρτα

Πόρτα Αν δείτε στο όνειρο σας ότι περνάτε πόρτα σημαίνει ότι οι προσπάθειες να ξεφύγετε από τους εχθρούς σας δεν θα είναι επιτυχείς. Αν δείτε όμως ότι περνάτε την πόρτα του σπιτιού που περάσετε την παιδική ηλικία, αυτό σημαίνει ευημερία,