Όνειρα περιστροφής

Τα όνειρα περιστροφής δείχνουν ότι το άτομο επαναλαμβάνει τις ίδιες καταστάσεις. Μένει στα ίδια ή κάνει παρόμοιες επιλογές  με τις προηγούμενες φορές, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη. Είναι κολλημένο σε καταστάσεις που δεν πρέπει. Επίσης δείχνει ότι βρισκόμαστε σε σύγχυση. Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όνειρα περιστροφής.