Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να αγαπήσεις αληθινά. Δυσκολότερο γίνεται όταν αγαπήσεις και αγαπηθείς!!!

Μια φορά αγαπάμε, άπειρες ερωτευόμαστε. Ο έρωτας είναι μια ενέργεια. Δύο ορμόνες’ η σεροτονίνη και η φερομόνη,  μας δίνουν τη δυνατότητα, μέσω του παρασυμπαθητικού συστήματος του εγκεφάλου,  να αξιολογήσουμε το αντικείμενο του πόθου μας. Όσο κρατάνε αυτές οι ορμόνες, το άτομο αυτό το θέλουμε. Λάμπει η ματιά του και πλημμυρίζει φως. Όταν όμως εξασθενήσουν,  τότε γίνεται μια άλλη αξιολόγηση. Τότε αν τον αηδιάσουμε ή πάψουμε να τον βλέπουμε όπως τον βλέπαμε τότε,  ήμασταν ερωτευμένοι. Όταν όμως μετά αυτή την εξασθένηση νιώσουμε κάποια αισθήματα σταθερά,  δυνατά και ακλόνητα, τότε μόνο πραγματικά αγαπάμε. Η αξιολόγηση γίνεται κατόπιν. Πρέπει όμως να υπάρχει αμοιβαιότητα και να αισθάνεται κι αυτός όπως εμείς. Στους ανθρώπους που αγαπιούνται η επιθυμία είναι κοινή. Όσο είμαστε ερωτευμένοι λέμε πολλά, λίγα απ’ αυτά πιστεύουμε ή πράττουμε. Όταν αγαπάμε όμως δεν λέμε πολλά, κάνουμε τα λόγια μας πράξεις.

αγαπη

Πηγή φωτό

Για την αγάπη μίλησε ο Απόστολος Παύλος με έναν θαυμάσιο ύμνο. Εκεί φαίνεται το μεγαλείο της αγάπης. Θα σας το μεταφέρω και με το αρχαίο κείμενο και με τη μετάφραση.

Αρχαίο κείμενο:
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι” εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.

Μετάφραση:

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

Όταν αγαπάς  το ξέρεις και το νιώθεις. Εφόσον κάποια έχει μπερδευτεί μ’ αυτόν που θέλει τόσους μήνες, ξέρει την απάντηση. Θα το καταλάβουμε  ότι αγαπάμε  ή ότι είμαστε   ερωτευμένοι κι  από τα δικά του αισθήματα, διότι θα είναι κάτι δυνατό που ούτε θα ανεβαίνει ούτε θα κατεβαίνει,  με αποτέλεσμα να εκραγεί σαν ηφαίστειο και το πάθος να φύγει σαν την λάβα που βρέθηκε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Η αγάπη μοιάζει σαν ένα φυτό που αργά -αργά, λίγο- λίγο μεγαλώνει και δοκιμάζεται σε κάθε καιρό. Όταν ο άνεμος ξεριζώσει αυτό το φυτό ξέρουμε ότι οι ρίζες δεν είναι γερές. Στην αγάπη το φυτό θα αντέξει και θα καρποφορήσει.

Λένε ότι η αγάπη γεννιέται με την καρδιά, αλλά ο έρωτας με το μυαλό. Υπάρχουν αρώματα με φερομόνη,  τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταφέρεις κάποιον να σε ερωτευτεί. Κάτι σαν το αισθήρ στο έργο οι Μάγισσες της Σμύρνης. Όμως αυτό το άρωμα θα κάνει τη δουλειά του, αλλά μια ζωή πρέπει κάθε στιγμή να το χρησιμοποιείς. Όμως δεν θα καταφέρεις να τον κατακτήσεις,  γιατί θα καταλάβεις και η ίδια την πλάνη. Η φερομόνη όταν εξατμιστεί το άτομο θα δει μια αλήθεια που θα τον κάνει να φύγει το γρηγορότερο. Πώς λοιπόν να κρατήσουμε κάποιον με τη βία, όταν ξέρουμε ότι η φερομόνη εξασθενεί και είναι μια πλάνη; Η πραγματική ένωση συμβαίνει όταν υπάρχει έλξη και δεν εννοούμε τον ερωτικό πόθο, ούτε το σαρκικό, αλλά την πραγματική ένωση των δύο ψυχών. Και έσονται δύο εις σάρκαν μία λέει ο παπάς, που φυσικά δεν εννοεί την ερωτική ένωση, αλλά την ένωση των δύο ψυχών σε μια. Μια ένωση που επιτυγχάνεται μόνο με το θρησκευτικό γάμο. Μας δίδει τρεις ευκαιρίες η εκκλησία να βρούμε το σωστό κομμάτι που δένει τη ψυχή μας, όπως ακριβώς το παζλ, αλλά δεν μπορούμε μετά την τρίτη να ξαναπροσπαθήσουμε.

Ναι η ψυχή μας είναι σαν το παζλ,  που πρέπει να μπει το σωστό κομμάτι αλλιώς θα μπάζουν κενά. Όταν δεν βρούμε το σωστό κομμάτι χωρίζουμε και προχωρούμε στην αναζήτηση. Γι’ αυτό, πολλές φορές ο έρωτας χάνεται αναίτια και λέμε πού πήγε η τόση λατρεία που του είχα; Του είχαμε όμως; Αναρωτηθήκατε ποτέ;  Άρα,  το Σ’ αγαπώ για πάντα που λέμε νωρίς δεν έχει βασιμότητα, αν δεν δοκιμαστεί η σχέση μας. Τότε σβήνουν τα γράμματα στην άμμο από τα κύματα, όπως και τα κάστρα γκρεμίζονται, και τα όνειρα γίνονται συντρίμμια και τέλος, οι όρκοι που δίδαμε σαν βελονιές μας τρυπάνε την καρδιά. Αυτός που θα ήταν μαζί μου μια ζωή, έφυγε. Όμως θα δούμε ότι στην πορεία και εμείς θέλαμε να φύγει. Θα μας πει ότι δεν μ’ αγάπησες, πείσμα ή συνήθεια ήταν.  Ήταν μια συνήθεια, δεν τον αγάπησα ποτέ. Είχε δίκιο. Πέρασε όμως πολύς καιρός να το καταλάβω. Αν όμως δεν φύγει, τότε φαίνεται η αλήθεια στα μάτια μας, όχι όταν ερωτευτούμε.

Μπερδεύτηκα πραγματικά, μέχρι να καταλάβω αυτή την διαδικασία και τη διαφορά.  Όμως όταν την νιώθεις με κάποιον και τη βιώνεις, τότε καταλαβαίνεις πόσο αληθινή ή ψεύτικη είναι! Η αξιολόγηση δεν είναι εύκολη,  όταν τα άτομα ζουν σε διαφορετική περιοχή. Γι’ αυτό, πολλές φορές,  η απόσταση τους χωρίζει. Αν όμως αντέξει ο δεσμός τους κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, αν οι αναμνήσεις κρατούν αυτή τη σχέση όρθια, η απάντηση είναι ότι αγαπιούνται. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει τη στιγμή που θα τον δούμε να νιώθουμε έτσι, αλλιώς είναι παιχνίδια του μυαλού μας. Τότε θα το καταλάβουμε. Τι άσχημο που είναι πραγματικά να τον σκεφτόμαστε για χρόνια, να ελπίζουμε, να τον περιμένουμε και αυτός να έχει παιδιά που σπουδάζουν!!!

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα δυνατό κι αληθινό, που πολλοί την έχουν μπερδέψει με το πάθος. Στην αγάπη δεν συμμετέχουν οι ορμόνες που δημιουργούν αυτό το πάθος, το σαρκικό, αλλά συντελούν άλλοι παράγοντες πιο ισχυροί. Η αγάπη πηγάζει από μέσα μας. Γι’ αυτό το λόγο, δεν είναι κτητική, δεν διεκδικούμε με εγωισμό τον άλλο, δεν του κάνουμε δύσκολη τη ζωή. Λείπουν απ΄ αυτή τα κατάμαυρα συναισθήματα, όπως λίβελος, μνησικακία, φθόνος, ζήλια, εκδίκηση, μίσος. Στην θέση αυτών υπάρχει η πίστη, η λατρεία, η αφοσίωση, η εμπιστοσύνη και φυσικά η ανάγκη να είμαστε με κάποιον χωρίς να τον διεκδικούμε αρρωστημένα. Αυτή η ανάγκη πηγάζει από μέσα μας, όπως ο διψασμένος ζητά νερό, ο πεινασμένος φαγητό. Κακώς έχουμε συνδέσει την αγάπη με το σαρκικό πάθος. Αυτό το καταλαβαίνουμε όταν χαθούν οι ορμόνες και το άτομο αυτό δεν μετρά πια για μας. Μπερδευόμαστε πολύ, βλέποντας ότι το συναίσθημα αυτό δεν κρατάει, και αφού ξοδέψαμε κάθε απόθεμα, τότε φαίνεται μια αλήθεια μπροστά μας που μας πονάει, μέχρι να αντικατασταθεί.
Η αγάπη είναι φως και όχι σκοτάδι. Η αγάπη είναι ασπασμός των αγγέλων προς τα άστρα. Η αγάπη είναι ο παράδεισος της ψυχής, η ψυχική πλήρωση.
Μάθετε λοιπόν να ξεχωρίζετε πότε αγαπάτε και πότε είστε ερωτευμένοι.
Από το ίντερνετ διαβάζουμε:

1.Η αγάπη είναι επιλογή: Η αγάπη διαφέρει από την επιθυμία, το πάθος και άλλα συναισθήματα που διαρκούν συνήθως λίγο αλλά είναι πολύ έντονα. Η αγάπη είναι μια επιλογή. Έχουμε επιλέξει να αγαπάμε κάποιον και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας πιέσει να αισθανθούμε αγάπη.

2. Η αγάπη δεν είναι παθιασμένη: Η αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα υπερβολικό. Δεν μας οδηγεί να κάνουμε τρελά πράγματα και δεν βγάζει τον κακό μας εαυτό προς τα έξω. Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που μπορούμε να αντέξουμε για αυτό και διαρκεί για πάντα.

3.Η αγάπη χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί: Η αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων χρειάζεται αρκετό χρόνο, εμπιστοσύνη και οικειότητα για να δημιουργηθεί. Βασίζεται στον χρόνο που περνάμε με τον σύντροφό μας για να τον γνωρίσουμε, να μοιραστούμε τα ενδιαφέροντά μας και τις απόψεις μας. Η αγάπη εμφανίζεται όταν γνωρίζουμε τον άλλο τόσο καλά ώστε να τον σεβόμαστε για αυτό που είναι και να τον θαυμάζουμε.

4. Αγάπη σημαίνει υπομονή: Για να αγαπήσουμε πρέπει να ξέρουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να έχουμε υπομονή με τα συναισθήματά μας και τους άλλους. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άμεση αντίδραση ή ανταπόδοση, αλλά αρκεί να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους.

5. Η αγάπη απαιτεί δουλειά: Χρειάζεται προσπάθεια και δύο ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για τη σχέση τους. Έτσι η αγάπη γίνεται πιο δυνατή και δεν εξασθενεί.

6.Η αγάπη απαιτεί την παρουσία μας: Δεν μπορούμε να αγαπάμε κάποιον από ‘απόσταση’. Πρέπει να είμαστε μέρος της ζωής τους, να ακούμε τα προβλήματα τους, να τους βοηθάμε και να προσφέρουμε την συμπαράστασή μας. Η αγάπη δηλώνει το παρόν σωματικά, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά.

7. Αγάπη είναι η καλοσύνη: Εάν η αγάπη σας πληγώνει τον άλλο, τότε δεν είναι αγάπη. Αν τον καταπιέζει, δημιουργεί άσχημα συναισθήματα ή καταστάσεις, τότε δεν είναι μια ώριμη αγάπη. Η αγάπη πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε σιγουριά και να δημιουργεί μια σταθερότητα στη ζωή μας.

8.Η αγάπη δεν είναι εγωιστική: Όταν αγαπάμε σταματάμε να ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Γινόμαστε ένα με τον άλλο και λειτουργούμε μαζί του σαν μια οντότητα.

10. Η αγάπη απαιτεί δέσμευση: Πάντα θα υπάρχουν πειρασμοί, όμως όταν δύο άνθρωποι έχουν δεσμευτεί να αγαπούν ο ένας τον άλλο, ξέρουν τον τρόπο για να λειτουργήσει η σχέση τους. Η αληθινή αγάπη δεν μας αφήνει να αναρωτιόμαστε αν ‘υπάρχει κάποιος καλύτερος’ για εμάς αλλά υπάρχει μόνο όταν έχουμε αποφασίσει να μοιραστούμε με ένα άνθρωπο τη ζωή μας.

(Το εννέα δεν το έχω γράψει, γιατί δεν συμφωνώ. Μπορείτε να το βρείτε εδώ):
http://www.kathimerini.gr/797525/article/gynaika/sxeseis/agaph-10-alh8eies-poy-3exname
Όλες οι σχέσεις αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Όπως τα κοσμήματα ψεύτικα ή αληθινά στην αρχή  είναι πάντα γυαλιστερά, όμως η διάρκεια που θα έχει το αληθινό,   η ποιότητα των συναισθημάτων δηλαδή, κάνει την διαφορά. Βλέπουμε αν σέβεται ο άλλος τις απόψεις μας, μας ανέχεται ή είναι στοργικός μαζί μας, δεν ψάχνουμε πια κάτι καλύτερο γιατί δεν υπάρχει. Είναι ο τελευταίος μας σταθμός.
Όταν νιώσουμε ανασφάλεια,  θα δούμε ότι δεν φταίει ο χαρακτήρας μας. Με κάποιον άλλο,  δεν θα γίνει αυτό. Η ψυχή βλέπει κενό και αντιδρά. Δεν είναι το άλλο της εγώ. Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό από την αρχή. Είτε είναι εδώ, είτε λείπει είναι το ίδιο, νιώθουμε μόνοι,  είναι μια άλλη περίπτωση που η ψυχή  μας λέει έκανες λάθος. Όταν νιώσουμε την ανάγκη να του δώσουμε μια μπουνιά, όταν μας φέρνει εκνευρισμό, όταν τον ελέγχουμε, όταν μας φέρνει  αναστάτωση, πάλι είναι σημάδι που μας λέει έκανες λάθος!
Γι’ αυτό το λόγο το “Σ’ αγαπώ” δεν πρέπει να λέγεται πολύ νωρίς. Πρέπει να αξιολογήσουμε πού οδηγεί αυτή η σχέση. Όταν κάποιος μας πει πολύ νωρίς σ’ αγαπώ, η ζωή θα τον διαψεύσει και ο χωρισμός θα είναι αναπόφευκτος. Τα βάζουμε μαζί του. Μεγάλο λάθος. Εκτίμησε απλά λάθος αυτό που αισθάνεται.  Αισθανόταν κάτι και πέρασε. Μόλις αυτή η επιφανειακή θέληση καταλαγιάσει και από τη δική μας πλευρά, θα καταλάβουμε ότι ούτε αυτός φταίει, ούτε εμείς, αλλά η αξιολόγηση τα κάνει όλα.
Όπως ξαναείπα, μοιάζει η ψυχή μας  σαν ένα παζλ που λείπει ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι σωστό για να μη δημιουργηθούν κενά. Όσο πιο αργά βρει κάποιος το άλλο του εγώ, τόσο πιο σίγουρος είναι ότι θα πέσει στο σωστό πρόσωπο. Είναι καλύτερα να είσαι μόνη στο πέλαγο της ζωής,  παρά από το φόβο μη μείνεις μόνη να βολευτείς με τον πρώτο τυχόντα  και να χρεωθείς ένα αναπόφευκτο διαζύγιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω.  Με ένα λάθος πρόσωπο δεν θα γνωρίσουμε ποτε την αγάπη. Η αγάπη είναι μόνο για δύο αληθινά άλλα εγώ, που ενώνονται πραγματικά.  Γι’ αυτό το λόγο,  σχέσεις που υπάρχουν τρίτα πρόσωπα δεν στεριώνουν. Ακόμα κι αν γίνει αυτό, κάποιος από τους δύο θα ξαναφύγει.  Γι’ αυτό, θέλει πολύ σκέψη αυτό.
Από το ίντερνετ διαβάζουμε:
«Ευτυχισμένοι είναι  αυτοί που αγαπήθηκαν και δυστυχισμένοι εκείνοι που δεν γνώρισαν ποτέ την αγάπη.»
Άλφρεντ Λόρντ Τένισον.
 • Αγάπα για να ζήσεις, ζήσε για ν’ αγαπάς. – Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
 • Αγαπάμε αληθινά μόνο όταν αγαπάμε χωρίς λόγο. – Ανατόλ Φράνς.
 • Αγαπάτε αλλήλους. – Ιησούς Χριστός
 • Αγάπη είναι αυτό που σου προκαλεί απέραντη και αληθινή ευτυχία σε κάθε στιγμή της ζωής σου… Αυτό πού σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος σου ανήκει!’
 • Aγάπη είναι να βλέπεις στα μάτια κάποιου ολόκληρο τον κόσμο. – Ανώνυμος.
 • Αγάπη είναι να είσαι πρόθυμος να θυσιάσεις ακόμα και τον εαυτό σου για αυτόν που αγαπάς. Αγάπη είναι να μπορείς να κατανοείς και να σέβεσαι τον άλλο και τις αποφάσεις του. Αγάπη είναι να βλέπεις κάποιον που είναι λάθος και εσύ να του δείξεις τον σωστό δρόμο…. Αγάπη είναι να αγαπάς κάποιον και να θες το καλό του και μόνο. Όταν δεν μπορείς να τον έχεις κι όμως γνωρίζεις πως ο άλλος είναι καλά κι ευτυχισμένος και να είσαι και εσύ μαζί του γιατί θες το καλό του και δεν βάζεις τον εγωισμό σου πάνω απ’ όλα….
 • Αγάπη είναι να κάθεσαι σε ένα παγκάκι με τον συνάνθρωπό σου μετά από χρόνια και να κουβεντιάζεις ήρεμα. Η αγάπη απαιτεί μηδενική δύναμη, μηδενική εξουσία, όπου υπάρχει εξουσία δεν υπάρχει αγάπη. Το ένα είναι σκιά του άλλου, άλλωστε. –  Ανώνυμος
 • Αγάπη είναι ο ιδρώτας στο μπλουζάκι σου/τα σβησμένα τα τσιγάρα στο τασάκι σου/η σκόνη στα παπούτσια που φοράς/ τα κομμένα νύχια που πετάς/Η λάμψη των ματιών σου/το σουσάμι απ’ το κουλούρι στις σχισμούλες των δοντιών σου/ Αγάπη είναι εσύ. – Νίκος Καρβέλας
 • Αγάπη είναι, πάνω απ’όλα να χαρίζεις τον εαυτό σου. – Ζαν Ανούιγ.
 • Αγάπη: πονόδοντος στη καρδιά. – Χάινριχ Χάινε
 • Αγαπώ έναν άλλον άνθρωπο σημαίνει τον βοηθώ να αγαπήσει τον Θεό. – Σαίρεν Κίρκεγκώρ
 • Αν αγαπάς και υποφέρεις, αγάπα περισσότερο. – Βίκτωρ Ουγκώ.
 • Αν μια αγάπη διαρκεί, είναι γιατί κάτι μένει ακόμη μέσα μας ανικανοποίητο. – Σαπφώ
 • Αυτό που οι περισσότεροι ονομάζουν αγάπη, δεν είναι παρά αυτό που νιώθουν οι ερωτευμένοι. Δεν είναι κάτι που διάλεξαν ή κανόνισαν να τους συμβεί, όμως ήρθε, και φυσικά ήταν καλοδεχούμενο. Όμως όπως ήρθε, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα, απότομα ή μη, θα εξασθενίσει, θα φθαρεί και θα χαθεί. Η πραγματική αγάπη όμως είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε φίλους. Επειδή η θυσία για τον φίλο δεν γίνεται τυχαία, επειδή δεν είναι αποτέλεσμα ψυχοσωματικών διεργασιών αλλά αποτέλεσμα ελεύθερης θέλησης και αυταπάρνησης, είναι πανίσχυρη και άφθαρτη στο χρόνο. Ό,τι είναι αληθινό κρατάει για πάντα. Και το μόνο αληθινό που υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσμο και δεν είναι απ’ αυτόν τον κόσμο είναι η αγάπη. –  Ανώνυμος
 • Δεν θέλω να ζήσω, θέλω ν’αγαπήσω πρώτα και να ζήσω παρεμπιπτόντως. – Ζέλντα Φιτζέραλντ
 • Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει τη τέλεια αγάπη, παρά μόνο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του – Μέγας Βασίλειος
 • Είναι ανώφελο να μιλάς γι’ αγάπη, γιατί η αγάπη έχει τη δική της γλώσσα και μιλάει από μόνη της. – Πάολο Κοέλιο
 • Είναι σαν τη φωτιά η αγάπη…Όμορφη όταν την κοιτάς από μακριά, ζεστή όταν την πλησιάζεις.. από τσουχτερή έως θανατηφόρα όταν την αγγίζεις και θέλεις να μπεις μέσα της, για να τη ζήσεις στο έπακρο.. – Βανέσσα
 • Εκείνο που με συνδέει μ’ έναν τόπο δεν είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας, και με τους ανθρώπους, οι λύπες της αγάπης. – Ίων Δραγούμης.
 • Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη αρετή. Είναι η πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Και να γιατί. Χωρίς το μαρτύριο, η αγάπη σώζει. Χωρίς την αγάπη, το μαρτύριο δεν ωφελεί σε τίποτε. –   Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
 • Η αγάπη είναι η πρωτομαγιά της καρδιάς. – Μπέντζαμιν Ντιζραέλι
 • Η αγάπη είναι μια αρρώστια του μυαλού. Δίνει αφή στις παραισθήσεις. Κάνει τα κορμιά να αναρριγούν. Κάνει τα όνειρα να αιμορραγούν. Τη μοναξιά να τρίζει τις σκάλες τα μεσάνυχτα και να τρομοκρατεί. –  Δημήτρης Βάρος
 • Η αγάπη είναι μια μαγευτική απάτη την οποία ο άνθρωπος  δέχεται με την καλή του θέληση.  Αλέξανδρος Πούσκιν
 • Η αγάπη είναι ο εξάντας της  αλήθειας. – Τζελαλεντιν Ρουμί. 
 • Η αγάπη είναι ο μεγαλύτερος πόνος ΑΛΛΑ και ενθουσιασμός που έχει δεχτεί ποτέ η ανθρωπότητα. – Ανώνυμος
 • Η αγάπη είναι ο σεβασμός στη ζωή. – Άλμπερτ Σβάιτσερ.
 • Η αγάπη είναι το φάρμακο της περηφάνιας  μας και της αυταρέσκειάς μας. Ο γιατρός όλων των ατελειών μας. – Τζελαλεντιν Ρουμί. 
 • Η αγάπη μεταμορφώνει ακόμα και τη θυσία σε χαρά.” – Βίκτωρ Ουγκώ.
 • Η αγάπη, όπως και η φωτιά, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συνεχή κίνηση και παύει να ζει μόλις πάψει να ελπίζει ή να φοβάται. – Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκώ
 • Η Αγάπη συγχωρεί, υπομένει, πονά, συμπάσχει, χαίρεται, τρελαίνεται, και όλα αυτά με φλόγα. Όταν κάθε σημάδι αυταρέσκειας μέσα μας πεθάνει, και μείνει μόνο η θέληση να δοθούμε ολοκληρωτικά σε έναν φίλο, τότε η ψυχή εντελώς γυμνή καταφλέγεται από ευτυχία και αγάπη φλογίζοντας όλους όσους είναι γύρω μας. – Ανώνυμος
 • Η αγάπη φωτίζει με τη λάμψη του παραμυθιού την καθημερινότητα.” – Σέλλευ
 • «Η γνώσις  φυσιεί (προκαλεί έπαρση), η δε αγάπη οικοδομεί». – Απόστολος Παύλος 
 • Η ελεημοσύνη, η αγάπη και η νηστεία αγιάζει τον άνθρωπο, τον πλουτίζει και σωματικά και ψυχικά. – Κοσμάς ο Αιτωλός. 
 • Η ζωή μας δίδαξε ότι η αγάπη δε συνίσταται στο να κοιτάμε ο ένας τον άλλο, αλλά στο να κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση. –  Αντουάν ντε Σαντ – Εξιπερί
 • Θες ν’ αγαπηθείς; Τότε μην αφήσεις την καρδιά σου να παρεκκλίνει απ’ το μονοπάτι της. Παρέμεινε αυτός που είσαι τώρα. – Έντγκαρ Αλαν Πόε.
 • Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που φοβάται. – Αριστοτέλης.
 • Λίγο βαστάει ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά. – Μένανδρος
 • Μόνο μία ευτυχία υπάρχει στη ζωή, ν’αγαπάς και ν’αγαπιέσαι. –  Γεωργία Σάνδη
 • Μονάχα η αγάπη γιατρεύει, ολοκληρώνει, μας οδηγεί πέρα από τον εαυτό μας. – Marsha Sinetar
 • Νίκα την οργή  με την αγάπη, απάντησε με καλό στο κακό και την τσιγκουνιά νίκα με γενναιοδωρία  – Βούδας
 • Οι άγγελοι την ονομάζουν επουράνια χαρά, οι διάβολοι: μαρτύριο της κόλασης, οι άνθρωποι τη λένε αγάπη. – Χάινριχ Χάινε
 • «Ο κτησάμενος αγάπην, διεσκόρπισε χρήματα, ο δε λέγων αμφοτέροις συζείν, ευατόν ηπάτησεν». – Ιωάννης της Κλίμακος. 
 • Όποιος έχει αγάπη, τα χρήματά του τα σκορπίζει στους φτωχούς, αυτός που ισχυρίζεται ότι αγαπά ανθρώπους αλλά δεν αποχωρίζεται τα χρήματα, απατά τον εαυτό του.
 • Όποιος αγαπά θέλει να σκλαβώνει, όμως η καλύτερη αγάπη είναι η κρυφή. Το καλύτερο είναι να σ’ αγαπούν όπως αγαπούν τη μοναξιά – Γιάννης  Τσαρούχης.
 • Όποιος αγαπάει χρωστάει… – Ευριπίδης
 • Όταν αγαπάς κινδυνεύεις να μην έχει ανταπόκριση η αγάπη σου. Δεν είναι κακό αυτό. Αγαπάς για να αγαπάς και όχι για να πάρεις ανταπόδοση- αυτό δεν είναι αγάπη. Όταν ελπίζεις κινδυνεύεις να πονέσεις. Και όταν δοκιμάζεις κινδυνεύεις να αποτύχεις. Κι όμως πρέπει να ρισκάρεις γιατί η μεγαλύτερη ατυχία στην ζωή σου είναι να μην ρισκάρεις ποτέ! – Λέο Μπουσκάλια
 • Ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη, διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. –  Γέρων  Παϊσιος
 • Στα όνειρα και στην αγάπη τίποτα δεν είναι ανέφικτο. – Janus Arony
 • Στην αγάπη, ο σίγουρος τρόπος για να σε αγαπάει ο άλλος είναι να μην τον αγαπάς. – Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκώ
 • Στον έρωτα είμαστε ποιητές, στο γάμο είμαστε φιλόσοφοι. – Leonid S. Sukhorukov
 • “Τι είναι η αγάπη; Δεν είναι συμπόνια μήτε καλοσύνη. Στη συμπόνια είναι δύο, αυτός που πονάει κι αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι δύο, αυτός που δίνει κι αυτός που δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ κι εσύ αφανίζονται. ΑΓΑΠΩ ΘΑ ΠΕΙ ΧΑΝΟΜΑΙ…” – Νίκος Καζαντζάκης
 • Το μίσος δεν αντιμετωπίζει το μίσος. Μόνο η αγάπη μπορεί. – Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ
 • Το να σ’ αγαπούν είναι κάτι. Tο ν’ αγαπάς είναι πολύ. Tο να σ’ αγαπούν και ν’ αγαπάς είναι το παν!… – Ευδοκία Σκορδαλά – Κακατσάκη, Να σ’ αγαπούν και ν’ αγαπάς… (2005)

Περισσότερα για την αγάπη δείτε εδώ:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7

Είμαι Ελληνίδα και φωνάζω σ’ αγαπώ. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ τι θα απαντούσαν ανά την υφήλιο; Ας δούμε λοιπόν το σ’ αγαπώ σ’ κάποιες γλώσσες. Δεν ξέρω αν κατάφερα να τις βρω όλες . ‘Ακουσα ότι στον τοίχο  της Αγάπης, που βρίσκεται στο Παρίσι,  η αγάπη είναι γραμμένη σε 311 γλώσσες.  Τόσες λένε ότι είναι όλες.  Ας αρκεστούμε σ’ αυτές που έχω βρει.

Αγγλικά: I love you
Αζεμπαϊτζάνικα: Mən səni sevirəm
Αιθιοπικά: Afgreki
Αλβανικά: Te dua
Αραβικά: Ana behibak (όταν απευθυνόμαστε σε άντρα) και Ana behibek (όταν απευθυνόμαστε σε γυναίκα)
Αρμενικά: Yes kez sirumem
Αφρικάανς: Ek het jou lief
Βασκικά: Maite zaitut
Βεγγαλική: আমি তোমাকে ভালবাসি  (Āmi tōmākē bhālabāsi)
Βιετναμέζικα: Anh ye^u em (προς γυναίκα) και Em ye^u anh (προς άντρα)
Βιρμανικά: mainnkohkyittaal
Βοσνιακά:  Volim te
Βουλγάρικα: Obicham te
Γαλικιακά: Quérote
Γαλλικά: Je t’aime ή Je t’adore
Γερμανικά: Ich liebe Dich
Γερμανικά (Ελβετίας): Ich lieb Di
Γεωργιανά: Mikvarhar
Γιντίς: ikh libe ir
Γιορούμπα: Mo nifẹẹ rẹ
Γκουτζαρατικά: Huṁ tamanē prēma
Γροιλανδικά: Asavakkit
Δανέζικα: Jeg Elsker Dig
Εβραϊκά: από άνδρα προς γυναίκα: ani ohev otach, από γυναίκα προς γυναίκα: ohevet Otach, από άντρα προς άντρα: ani ohev otcha και από γυναίκα προς άντρα: Ohevet ot’cha
Εσθονικά: Ma armastan sind
Εσπεράντο: Mi amas vin
Ζουλού: Ngiyakuthanda (νίγια-κουτχάνντα)
Ιαπωνικά: Aishiteru ή Anata ga daisuki desu
Ίγκμπο: a hụrụ m gị n’anya
Ινδονησιακά: Saya cinta padamu
Ιρλανδικά: Taim i’ ngra leat
Ισλανδικά: Eg elska tig
Ισπανικά: Te quiero ή Te amo
Ιταλικά: Ti amo
Καζακστάνικα:  men seni jaqsı köremin
Καμποτζιανά: Soro lahn nhee ah
Κανάντα: Nānu ninna prītisuttēne
Καταλανικά: T’estimo
Κινέζικα (καντονέζικα): Ngo oiy ney a
Κινέζικα (μανδαρινικά): Wo ai ni
Κορεατικά: Sarang Heyo ή Nanun tangshinul sarang hamnida
Κορσική: Ti tengu caru
Κρεόλ Αϊτής: Mwen renmen ou
Κροατικά: Volim te
Κυπριακά: Αγαπώ σε πολλά
Λάο:  khaphachaohak than
Λατινικά: Te amo
Λετονικά: Es tevi miilu
Λευκορωσικά: Ya tabe kahayu
Λιβανέζικα: Bahibak
Λιθουανικά: Tave myliu
Λουξεμβουργιανά: Ech hun dech gaer
Μαλαγάσι: tiako ianao
Μαλαγιάλαμ: ñān ninne snēhikkunnu
Μαλέι: Saya suka anda
Μάλι: κάποιοι λένε  M’bi fe
Μαλαισιακά: Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
Μαλτέζικα: Inhobbok
Μαορί: aroha ana ahau ki a koutou
Μαραθικά: Mī tulā prēma karatō
Μαροκινά: Ana moajaba bik
Μογγολικά: bi chamd khairtai
Μπαγκλαντές: Aamee tuma ke bhalo baashi
Μπενγκάλι: Ami tomake bhalobashi
Navaho: Ayor anosh’ni
Νεπαλικά: Ma timīlā’ī māyā garchu
Νορβηγικά: (διάλεκτος Bokmaal) Jeg elsker deg, (διάλεκτος Nyonrsk) Eg elskar deg
Ολλανδικά: Ik hou van jou
Ουαλικά: Rwy’n dy garu di
Ουγγρικά: Szeretlek
Ουζμπεκικά: Men sizni sevaman
Ουκρανικά: Ya tebe kahayu
Ουρντού: mai aap say pyaar karta hoo
Παντζάμπι: Maiṁ tuhānū pi’āra karadā hāṁ
Περσικά: Doo-set daaram
Πολωνικά: Kocham Cię
Πορτογαλικά: Eu te amo
Ρουμανικά: Te iubesc
Ρωσικά: Ya tebya liubliu
Σεμπουάνο: gihigugma ko ikaw
Σερβικά: Volim te
Σεσότο: kea u rata
Σινχάλα: mama oyaāṭa ādaraeyai
Σιου:  έλεγαν (ή και λένε) Techihhila
Σκοτσέζικα Γαελικά: Tha gra\ dh agam ort
Σλαβομακεδονικά: Те сакам
Σλοβακικά: Lu`bim ta
Σλοβενικά: Ljubim te
Σομαλικά: waan ku jeclahay
Σουαχίλι: Ninapenda wewe
Σουηδικά: Jag alskar dig
Σούντα: abdi bogoh ka anjeun
Ταϊβανέζικα: Wa ga ei li
Ταϊλανδέζικα: (προς γυναίκα) Phom rak khun, (προς άντρα) Chan rak khun, (καθημερινή έκφραση) Rak te
Ταϊτης γλώσσα: Ua Here Vau Ia Oe
Ταμίλ: Nan unnai kathalikaraen
Τατζικιστάνικα: Man turo dūst medoram
Τελούγκου: Nēnu ninnu prēmistunnānu
Τζαβανεζικά:  Aku tresna sampeyan
Τουρκικά: Seni Seviyorum
Τσέχικα: Miluji te
Τσιγγάνικα:Μαγκαφτούτ,   µανγκάβ και σεβίαβ
Τσιτσέουα: ndimakukondani
Τυνησιακά: Ha eh bak
Φαρσί: Doset daram
Φιλιπινέζικα: Mahal kita
Φινλανδικά: Mina rakastan sinua
Χαβανέζικα: Aloha Au Ia`oe
Χάουσα: ina son ku
Χίντι: Hum Tumhe Pyar Karte hae
Χμερ: khnhom sraleanh anak
Χμογκ: kuv hlub koj

ΜΈΘΟΔΟΣ ΜΠΡΑΙΓ:

..: | ..: | |..-.. .: : “: .., : .: ;

ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΡΣ

···| ·−| −−· |·−| ·−−·|·−−

Ανάποδη γραφή: ώπαγα σ’

Κωφαλάλων γλώσσα: Χέρια σταυρωτά χιαστί στο στήθος! Αυτο μπορεί να γίνει κι όταν το τρένο σφυράει και θέλουμε να του πούμε σ’ αγαπώ ή φεύγει το πλοίο. Όπου δεν υπάρχει ήχος ή δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά. Θα το δει και θα πιάσει το μήνυμα. Επίσης, σχηματίζουμε μια καρδιά με τα δάχτυλά μας.

Όπως βλέπετε λοιπόν όλοι σε όλους  μπορούμε να πούμε σ’ αγαπώ, φτάνει να το πιστέψουμε, να το αισθανόμαστε και να το ζούμε.

Η αγάπη δεν είναι μόνο ερωτική. Σε όλη μας τη ζωή αγαπάμε διάφορα πράγματα κι ανθρώπους. Υπάρχει η αγάπη προς το θεό, την πατρίδα μας,  η αγάπη του εαυτού μας, η αγάπη προς τους γονείς, τα αδέρφια, τα ανίψια, τα εγγόνια, τα παιδιά μας.  Η αγάπη για τη δουλειά μας, τη φύση, τα ζώα, τα λουλούδια, η αγάπη προς τους ανθρώπους κ.λ.π.  Η αγάπη είναι μια, ο τρόπος διαφέρει. Πραγματικά, έχω δει πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει το νόημά της ή δεν ξέρουν να αγαπούν. Δεν έχουν πάρει τα σωστά βιώματα, τη σωστή διδασκαλία ή δεν έχουν νιώσει έτσι. Μια μέρα θα την καταλάβουν από ένστικτο. Όμως μερικοί δεν είναι σε θέση να τη ζήσουν,  διότι δεν την έχουν νιώσει, δεν την έχουν διδαχτεί.  Τους φοβίζει, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει.

Μπορούμε λοιπόν να ανοίξουμε την καρδιά μας και να την δώσουμε απλόχερα σε όσους τη ζητάνε, φτάνει να το αξίζουν. Αν δούμε στην τηλεόραση ένα παιδί να ζητά μια αγκαλιά, ένα πιάτο φαγητό, ένα ποτήρι νερό’ αν δούμε να σκοτώνεται ένα ζώο από φόλα και κυλίσει ένα δάκρυ στα μάτια μας, τότε σημαίνει ότι νιώσαμε τι είναι αγάπη, φτάνει να μην συγχέεται με τον οίκτο.  Γι’ αυτό, πολλές φορές,  όταν ο άνθρωπος που αγαπάμε αρρωστήσει και μας δει να κλαίμε, νομίζει ότι  κλαίμε  από οίκτο. Όταν όμως σε μια ανάγκη δώσουμε το ένα μάτι ή το ένα νεφρό, τότε ξεπερνάμε τα όρια του οίκτου και βαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Πραγματικά,  είναι πιο εύκολο να δώσεις αγάπη στην περίπτωση αυτή, παρά να πάρεις. Όμως το κάνεις γιατί το αισθάνεσαι πραγματικά. Όχι  για να σου το ανταποδώσει κάποιος, διότι αυτό δεν είναι αγάπη.  Όλα ξεχωρίζουν στα μάτια μας.

Μια δυνατή αγάπη ανιδιοτελής είναι η αγάπη της μάνας προς το παιδί. Από τη στιγμή που ο ομφάλιος λώρος είναι ενωμένος  καταλαβαίνει ότι είναι κάτι δικό της. Είναι μια ένωση που αρχίζει από εκείνη τη στιγμή.  Ευλογημένες πραγματικά όσες γίνουν μάνες. Είναι πραγματικά η πιο ωραία στιγμή όταν σου φέρουν αυτό το απροστάτευτο πλασματάκι για πρώτη φορά και το παίρνεις αγκαλιά.

Η αγάπη προς  το θεό είναι μια ακόμη δυνατή σχέση. Είναι η ένωση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα του, που γίνεται πιο έντονη την ώρα της προσευχής. Τότε γίνεται μια επικοινωνία.

Η αγάπη δημιουργήθηκε μόνο για τον άνθρωπο. Τα ζώα δεν έχουν αισθήματα.  Από την εποχή των πρωτοπλάστων ο θεός κατάλαβε ότι ο Αδάμ έπληττε μόνος και έπλασε  την Εύα.  Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο. Για να στεριώσουν οι σχέσεις και οι άνθρωποι να ζουν αρμονικά μαζί,  πρέπει να υπάρχει αγάπη.

Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.  Αγάπη τι δύσκολο πράγμα!

Μοιάζει σαν δίκοπο μαχαίρι

Όμως είναι και επικίνδυνη

Αλλά δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Είναι αδύνατον!!!

Μόνο με την αγάπη μπορούμε να σώσουμε τη χώρα μας από την χρεοκοπία. Μόνο με την αγάπη και την ομόνοια μπορούμε να ζούμε στην κοινωνία μας αρμονικά.  Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά όχι ακατόρθωτο. Αξίζει να δοκιμάσουμε!!!

Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα

Αφήστε μια απάντηση

Πριν αφήσετε κάποιο σχόλιο διαβάστε τα εξής:

 
 • - Τα σχόλια σας θα πρέπει να εγκριθούν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας πριν δημοσιευτούν.
 • - Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε Ελληνικούς χαρακτήρες, σχόλια γραμμένα σε greeklish δεν θα εγκρίνονται.
 • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται. Αν σ' αυτή την ημερομηνία γράφετε όνειρα άλλων ημερών αυτό υποχρεωτικά πρέπει να επισημαίνεται, για να λαμβάνουν απάντηση και τα όνειρα αυτά. Όταν όμως γράφετε όνειρα με Κυριακάτικη ημερομηνία και είναι άλλων ημερών, πρέπει να γίνεται υποχρεωτική επισήμανση αυτού, ώστε να παίρνουν άμεσα απάντηση, αποφεύγοντας την ερώτηση αν είναι Κυριακάτικο. Όταν δεν υπάρχει επισήμανση, θα θεωρούνται Κυριακάτικα και δεν θα παίρνουν απάντηση.
 • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται.
 • Διαβάστε τους όρους χρήσης μας
 • - Να είστε υπομονετικοί, οι χρήστες που απαντούν στα σχόλια σας είναι εθελοντές και θα σας απαντήσουν μόλις μπορέσουν.
 • -Παρακαλούμε διαβάστε τους παραπάνω όρους πριν καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο