Όνειρα του συνδρόμου τερατοφιλίας

Διαφημίσεις Αυτό το σύνδρομο φαίνεται από τον τίτλο. Η ερωτική έλξη για τους παραμορφωμένους ανθρώπους, τερατόμορφους, άσχημους.  Ανάλογα είναι και τα όνειρά τους. Φανταστείτε το παραμύθι με την πεντάμορφη και το τέρας να επαληθεύεται στην  πραγματική ζωή του ατόμου. Ανάλογα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όνειρα του συνδρόμου τερατοφιλίας.