Κινητικά όνειρα

Διαφημίσεις Είναι τα όνειρα που βλέπει ένα άτομο που είναι υπερκινητικό, κινητικό και ανάπηρο, όχι εκ γενετής. Τα εκ γενετής ανάπηρα άτομα δεν βλέπουν κινητικά όνειρα. Μπορεί να δουν μόνο ότι κινούν τα μάτια ή τα χέρια, όχι όμως τα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κινητικά όνειρα.