Εκπτώσεις

Είναι πολύ υποτιμητικό όνειρο. Μπορεί οι εκπτώσεις στην πραγματικότητα να είναι το έναυσμα να αποκτήσουμε κάτι πολύτιμο, αλλά όταν το βρούμε με εκπτώσεις και το πάρουμε στο όνειρο είναι πια υποτιμημένο. Χάνει την αξία του. Δεν έχει τη δύναμη να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκπτώσεις.