Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα πούμε γλωσσοδέτες.

 

Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο.
Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.

Καλημέρα καμηλιέρη
Καμηλιέρη καλημέρα

Ανεβαίνω, κατεβαίνω,
μπαινοβγαίνω κι
ανεβομπαινοβγαινοκατεβαίνω.
Βρίσκω πόρτες κλειδωτές,
κλειδωμένες και
κλειδαροαμπαρωμένες.

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
και από τον ήλιο ξεξασπρότερη

Έφαγα και χόρτασα,
ζεστά ξερά, σκαστά κουκιά,
με τη ζεστή ξερή, σκαστή κουτάλα.

Ανέβηκα στην τζιντζιριά,τη μιντζιριά,
τη τζιντζιμιντζιχοντζιριά
να κόψω τζίντζιρα,μίντζιρα,τζιντζιμιντζιχόντζιρα.
Κι έσπασε η ντζιντζιριά, η μιντζιριά,
η ντζιντζιμιντζιχοντζιριά
και μου ‘πεσαν τα ντζίντζιρα,τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.

Κάτω από την πυθαρόπλακα,
την πυθαρόπλακά μας,
κάθεται νούμι και νούμι,
και νούμι και νουμάκι,
πάω να πιάσω το νούμι
και φεύγει το νουμάκι

Μια κούπα καπακωτή,
μια κούπα ξεκαπάκωτη
μια κούπα καπακωμένη,
μια κούπα ξεκαπακωμένη!

Πίτα σπανακόπιτα,σπανακολαδόπιτα
Πίτα σπανακόπιτα,
σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα

Οι  σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν
ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.
Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό,
εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν.

Εβγήκα στην πήλινη,τη δήλινη,στην πιρνολινοκούκουδη,
να μαζέψω τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα,
κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος,ο δήλινος,ο πιρνολινοκούκουδος,
να μου φάει την όρνιθα την πήλινη,τη δήλινη,την πιρνολινοκούκουδη,
που κάνει τ’ αυγά τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα

Είχαμε μια συκιά ορθή και βερυκυκλωτή,
που ‘κανε σύκα ορθά και βερυκυκλωτά.
Παέι ο συκοφάγος ο ορθός και βερυκυκλωτός,
να φάει τα σύκα τα ορθά,τα βερυκυκλωτά.
Πάω να βρω τουφέκι ορθό και βερυκυκλωτό,
να τουφεκίσω το συκοφάγο τον ορθό,το βερυκυκλωτό,
μη φάει τα σύκα τα ορθά,τα βερυκυκλωτά.

Σκουληκομερμηγκότρυπα με τα
σκουληκομερμηγκόπουλά σου,
βάλε τις μπάρες, τις αμπάρες,
τις κλειδαοαμπαραμπάρες,
γιατί έρχεται ο κότσυφας,
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του,
να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια,
τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου.

Μια τίγρης μα ποια τίγρης
Μια τίγρης με τρία τιγράκια

Εις υγείαν στον τραπεζογυροκαρεκλοκαθιζόμενον.

Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.

Ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο κι
έσπασε τα τζιγεροφλομιδοπαγιδοκοκκαλάκια του.

Ποντικός τρύπα κουρουπί ποντικοτρυποκουρουπής

Το γυαλί μες το πηγάδι γυαλικομπολογάει

Μια πάπια μα ποια πάπια, μια πάπια με παπιά!

Πάγκος δίπαγκος, τρίπαγκος, τετραδοταβλόπαγκος

Η μάνα μου η ασπρογούνα,
η μάνα μου η μαυρογούνα,
άσπρο μαύρο το γουνί της,
και το παραγούνι της

Το σκουλικοπαιδί σκουλικολέει στον σκουλικομπαμπά.
– Σκουλικομπαμπά με σκουλικοπονάει η σκουλικοκοιλιά μου!
– Να σκουλικοπάμε στον σκουλικογιατρό σκουλικολέει
ο σκουλικομπαμπάς στο σκουλικοπαιδί.
Σκουλικοπάνε στον σκουλικογιατρό σκουλικοεξετάζει
ο σκουλικογιατρός το σκουλικοπαιδί και σκουλικολέει
στον σκουλικομπαμπά του ότι
– το σκουλικοπαιδί σας σκουλικοέχει σκολικοιδίτηδα!

Ο Ρουμπής ο κουμπής ο ρουμποκομπολογής,
πήγε να ρουμπέψει να κουμπέψει να ρουμποκομπολογέψει,
και τον πιάσαν οι ρουμπήτες οι κουμπήτες οι ρουμποκομπολογήδες
και του κόψαν τα ρουμπιά του τα κουμπιά του τα ρομποκομπολογιά.
Γιατί Ρουμπή κουμπή ρουμποκομπολογή,
πήγες να ρουμπέψεις να κουμπέψεις να ρουμποκομπολογέψεις
και σε πιάσαν οι ρουμπήτες οι κουμπήτες οι ρουμποκομπολογήδες
και σου κόψαν τα ρουμπιά σου τα κουμπιά σου τα ρουμποκομπολογιά;

Δω στα κάτω κόβουν πεύκα.
Τάχα πεύκα κόβουν τάχα;
Τάχα πέφτ’ ο πεύκος κάτω;

Βαρέλι, νεροβάρελο,
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε,
Να ΄χα γω τα σύνεργα,
του γιού του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα.

Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή
κάνει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυριγυριστά.
Πάει ο σκύλος,ο διπλός,ο διπλογυριγυριστός,
να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυριγυριστά

Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου,
η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου,
κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,
μυγδοτσιγδοκοκαλίδια.

Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή,
ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.
Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα,
του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή,
θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα,
καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.

Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι μου.

 

Φίδι ξεπουκαμισαμισμένο

που ξεπουκαμισάστηκες κι είσαι ξεπουκαμισαμισμένο;
Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε .
-Και ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε;  -Ο ξεκαρεκλοποδητής.

Το γυαλί μες το πηγάδι
πώς γυαλίζει , πώς κομπίζει , πώς γυαλοκομπολογίζει ;

-Γουρούνι , γουρουνόπουλο γουρουνοκουμπαρόπουλο , πες μου πού πας και πλένεσαι, και γουρουνολευκαίνεσαι ; -Κάτω στα γουρουναύλακα, πού τρέχουνε τ’ απόνερα , του λιοτριβιού τα λίονερα. Εκεί πάω και πλένομαι  και γουρουνολευκαίνομαι .

Ο παπάς ο παχύς , έφαγε παχιά φακή.
Γιατί παπά παχύ , έφαγες παχιά φακή;

Ο βαρκάρης με τη βάρκα , έκανε βαρκάδα με μια βάρκα , αλλά έμπασε νερό η βάρκα ,  και του βράχηκε η βράκα .

Με τη βάρκα του βρεγμένη και τη βράκα μουσκεμένη ορκίστηκε να μην ξαναβαρκοβραχεί  ούτε να ξαναβρακομουσκευτεί.

Πέμπτη έκοψες τον πεύκο Πέμπτη πέφτει ο πεύκος κάτω.

Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο μελάνι
και ξέξασπρη γραμματική , ξέξασπρο γράμμα κάνει .

Νερό , λινάρι , νερολίναρο , νεροκαθαρολίναρο.

Πάγκος δίπαγκος , τρίπαγκος , τετραδοταβλόπαγκος.

Βαρέλι , μελοβάρελο.

Γάτα φάκα , φάκα γάτα.

Από τα ύψη του ουρανού , πέφτει το αβγό του γερανού, τσακίζει πέντε μάρμαρα    μαρμαρομαυρομάρμαρα .

Καλή διασκέδαση!!!

Γλωσσοδέτες

Αφήστε μια απάντηση

Πριν αφήσετε κάποιο σχόλιο διαβάστε τα εξής:

 
  • - Τα σχόλια σας θα πρέπει να εγκριθούν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας πριν δημοσιευτούν.
  • - Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε Ελληνικούς χαρακτήρες, σχόλια γραμμένα σε greeklish δεν θα εγκρίνονται.
  • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται. Αν σ' αυτή την ημερομηνία γράφετε όνειρα άλλων ημερών αυτό υποχρεωτικά πρέπει να επισημαίνεται, για να λαμβάνουν απάντηση και τα όνειρα αυτά. Όταν όμως γράφετε όνειρα με Κυριακάτικη ημερομηνία και είναι άλλων ημερών, πρέπει να γίνεται υποχρεωτική επισήμανση αυτού, ώστε να παίρνουν άμεσα απάντηση, αποφεύγοντας την ερώτηση αν είναι Κυριακάτικο. Όταν δεν υπάρχει επισήμανση, θα θεωρούνται Κυριακάτικα και δεν θα παίρνουν απάντηση.
  • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται.
  • Διαβάστε τους όρους χρήσης μας
  • - Να είστε υπομονετικοί, οι χρήστες που απαντούν στα σχόλια σας είναι εθελοντές και θα σας απαντήσουν μόλις μπορέσουν.
  • -Παρακαλούμε διαβάστε τους παραπάνω όρους πριν καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο