Αμαρτία και πειρασμός (σκουπίδια και μάνα αρχέτυπο)

Είναι τα όνειρα που βλέπουμε ότι αμαρτάνουμε ή πέφτουμε σε πειρασμό. Στα όνειρα αυτά πραγματοποιούμε όσα στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε.  Όμως, εδώ σε αντίθεση με τα απαγορευμένα όνειρα μαζεύουμε τα σκουπίδια. Εκεί κάνουμε αυτές τις καταστάσεις και αφήνουμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αμαρτία και πειρασμός (σκουπίδια και μάνα αρχέτυπο).