Αμαρτία και πειρασμός (σκουπίδια και μάνα αρχέτυπο)

Διαφημίσεις Είναι τα όνειρα που βλέπουμε ότι αμαρτάνουμε ή πέφτουμε σε πειρασμό. Στα όνειρα αυτά πραγματοποιούμε όσα στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε.  Όμως, εδώ σε αντίθεση με τα απαγορευμένα όνειρα μαζεύουμε τα σκουπίδια. Εκεί κάνουμε αυτές τις καταστάσεις και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αμαρτία και πειρασμός (σκουπίδια και μάνα αρχέτυπο).