Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική. Είναι δύο διαφορετικά στάδια που  έχουν άλλη δύναμη το ένα ανεξάρτητα με το άλλο. Μάλιστα, αυτό μπερδεύει όλο τον κόσμο, θεωρεί ότι είναι το ίδιο. Είναι 2 διαφορετικές έννοιες που ταυτίζονται λανθασμένα τις περισσότερες φορές.  Μια φορά αγαπάμε, άπειρες ερωτευόμαστε. Ο έρωτας είναι μια ενέργεια. Το στάδιο πριν την αγάπη. Είναι εγκεφαλικός.  Δύο ορμόνες η σεροτονίνη και η φερομόνη μας δίνουν τη δυνατότητα μέσω του παρασυμπαθητικού συστήματος του εγκεφάλου να αξιολογήσουμε το αντικείμενο του πόθου μας. Όσο κρατάνε αυτές οι ορμόνες και δεν εξασθενούν,  το άτομο αυτό το θέλουμε. Λάμπει η ματιά του και πλημμυρίζει φως. Όταν όμως εξασθενίσουν, τότε γίνεται μια άλλη αξιολόγηση. Τότε αν τον αηδιάσουμε ή πάψουμε να τον βλέπουμε όπως τον βλέπαμε, τότε ήμασταν ερωτευμένοι. Όταν όμως μετά αυτή την εξασθένηση νιώσουμε κάποια αισθήματα σταθερά δυνατά και ακλόνητα, τότε μόνο πραγματικά αγαπάμε. Με την προϋπόθεση ότι κι εκείνος αισθάνεται ανάλογα.  Η αξιολόγηση γίνεται κατόπιν. Πρέπει όμως να υπάρχει αμοιβαιότητα και να αισθάνεται κι αυτός όπως εμείς.

Στους ανθρώπους που αγαπιούνται η επιθυμία είναι κοινή. Όσο είμαστε ερωτευμένοι λέμε πολλά, λίγα απ’ αυτά πιστεύουμε ή πράττουμε. Όταν αγαπάμε όμως δεν λέμε πολλά, κάνουμε τα λόγια μας πράξεις.

Για την αγάπη μίλησε ο Απόστολος Παύλος με έναν θαυμάσιο ύμνο. Εκεί φαίνεται το μεγαλείο της αγάπης. Θα σας το μεταφέρω και με το αρχαίο κείμενο και με τη μετάφραση.

Αρχαίο κείμενο:
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.

Μετάφραση:

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει

Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

Προς Κορινθίους Α’ Επιστολής του Αποστόλου Παύλου  κεφ. 13.

Όταν αγαπάς, το ξέρεις και το νιώθεις. Εφόσον έχουμε  μπερδευτεί μ’ αυτόν που θέλουμε  τόσους μήνες, ξέρουμε  την απάντηση, αλλά δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, ή να το δούμε, μέχρι να διαλυθεί. Ο έρωτας είναι τυφλός και γεννά αισθήματα όπως πάθος, εκδίκηση, διεκδίκηση κ.λ.π. Αυτά στην αγάπη είναι ανύπαρκτα.  Θα το καταλάβει μια κοπέλα ότι αγαπά ή είναι ερωτευμένη μόνο από τα δικά του αισθήματα, διότι θα είναι κάτι δυνατό που ούτε θα ανεβαίνει ούτε θα κατεβαίνει, με αποτέλεσμα να εκραγεί σαν ηφαίστειο και το πάθος να φύγει σαν την λάβα που βρέθηκε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Η αγάπη μοιάζει σαν ένα φυτό που λίγο- λίγο μεγαλώνει και δοκιμάζεται κάθε μέρα σε κάθε καιρό, πόσο αντέχει. Όταν ο άνεμος ξεριζώσει αυτό το φυτό ξέρουμε ότι οι ρίζες δεν είναι γερές. Στην αγάπη το φυτό θα αντέξει και θα καρποφορήσει. Απλά θα κλυδωνιστεί, αλλά θα παραμείνει στη θέση του.

Λένε ότι η αγάπη γεννιέται με την καρδιά, αλλά ο έρωτας με το μυαλό. Υπάρχουν αρώματα με φερομόνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταφερεις κάποιον να σε ερωτευτεί. Κάτι σαν το αισθήρ στο έργο οι Μάγισσες της Σμύρνης. Όμως αυτό το άρωμα θα κάνει τη δουλειά του, αλλά μια ζωή πρέπει κάθε στιγμή να το χρησιμοποιείς. Όμως δεν θα καταφέρεις να τον κατακτήσεις γιατί θα καταλάβεις και η ίδια την πλάνη. Η φερομόνη όταν εξατμιστεί το άτομο θα δει μια αλήθεια που θα τον κάνει να φύγει το γρηγορότερο. Πώς λοιπόν να κρατήσουμε κάποιον με τη βία όταν ξέρουμε ότι η φερομόνη εξασθενεί και είναι μια πλάνη; Η πραγματική ένωση συμβαίνει όταν υπάρχει έλξη και δεν εννοούμε τον ερωτικό πόθο, ούτε το σαρκικό, αλλά την πραγματική ένωση των δύο ψυχών. Και έσονται δύο εις σάρκαν μία λέει ο παπάς που φυσικά δεν εννοεί την ερωτική ένωση, αλλά την ένωση των δύο ψυχών σε μια. Μια ένωση που επιτυγχάνεται μόνο με το θρησκευτικό γάμο. Μας δίδει τρεις ευκαιρίες η εκκλησία να βρούμε το σωστό κομμάτι που δένει τη ψυχή μας, όπως ακριβώς το παζλ, αλλά δεν μπορούμε μετά την τρίτη να ξαναπροσπαθήσουμε. Ναι η ψυχή μας είναι σαν το παζλ που πρέπει να μπει το σωστό κομμάτι, αλλιώς θα μπάζουν κενά. Όταν δεν βρουμε το σωστό κομμάτι χωρίζουμε και προχωρούμε στην αναζήτηση. Γι’ αυτό πολλές φορές ο έρωτας χάνεται αναίτια και λέμε πού πήγε η τόση λατρεία που του είχα; Του είχαμε όμως; Άρα το Σ’ αγαπώ για πάντα που λέμε νωρίς δεν έχει βασιμότητα αν δεν δοκιμαστεί η σχέση μας. Τότε σβήνουν τα γράμματα στην άμμο από τα κύματα όπως διαλύονται τα κάστρα με τα μεγάλα κύματα  και τα όνειρα γίνονται συντρίμμια, με αποτέλεσμα  οι όρκοι που δίδαμε γίνανε  βελονιές που σήμερα  μας τρυπάνε την καρδιά. Αυτός που θα ήταν μαζί μου μια ζωή, έφυγε. Δεν με είδε όπως προσδοκούσα, δεν ένιωσε ό,τι ένιωσα εγώ.  Όμως θα δούμε ότι στην πορεία και εμείς το θέλαμε να φύγει. Είμαστε καλύτερα χωρίς αυτόν.  Ήταν μια συνήθεια που έχει πια περάσει, δεν τον αγάπησα ποτέ. Αν όμως δεν φύγει,  τότε φαίνεται η αλήθεια στα μάτια μας, όχι όταν ερωτευτούμε. Τώρα φαντάζομαι καταλάβατε τη διαφορά!

Αγάπη και έρωτας είναι το ίδιο;

2 σχόλια στο Αγάπη και έρωτας είναι το ίδιο;
 • Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2016 στο 09:01
  Σύνδεσμος

  Αγάπη – Έρωτας….
  Το ένα ξεκινά από το Α και το άλλο ξεκινά από το Ε. Πρώτα κάνει εμφάνιση το Ε.. Ενέργεια που ελίσσεται σε διαστήματα άχρονα με μορφές μικρού παιδιού. Τόση ενέργεια που δεν μπορείς να διαχειριστείς με συνέπεια να φέρεσαι λες και κατέβηκες από άλλον πλανήτη. Με το Α συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Την Ε την κατανόησες , την ανάπτυξες και μπορείς να την διοχετεύσεις κατάλληλα στα άτομα που άγγιξαν την Ε και είναι έτοιμα να περάσουν στο επόμενο στάδιο υλοποίησης. Άρα χωρίς την Ε δεν μπορεί να σταθεί το Α. Ενέργεια με την αρχική της δύναμη εν ροή.

  Απάντηση
  • Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2016 στο 10:00
   Σύνδεσμος

   Μόνο που το Α είναι το πρώτο γράμμα. Είναι το πιο ισχυρό. Απ’ αυτό αρχίζουν όλα, αλλά στον έρωτα ισχύει το αντίθετο. Από το πιο εξασθενημένο που είναι το Ε καταλήγουμε στο πιο ισχυρό που είναι το Α. Άρα, λειτουργεί όπως το τοπ τεν που από το τραγούδι που μας αρέσει λιγότερο, καταλήγουμε στο πιο όμορφο. Με τον έρωτα όμως υπάρχει πάθος, κίνηση, λατρεία που είναι έντονη και πολύ διάχυτη. Στην αγάπη όμως δεν είσαι τυφλός, δεν λειτουργεί εγκεφαλικά, αλλά με την καρδιά, έχεις ανοίξει τα μάτια, δεν βλέπεις πάθος, όμως η αγάπη είναι κάτι που διαρκεί και είναι λαμπερό σαν ένα κόσμημα που δεν χάνει την λάμψη του. Στον έρωτα όμως μια μέρα αυτό θα γίνει. Όσα κουβάλαγες μέσα σου θα χαθούν, αφού γίνει μια έκρηξη ηφαιστείου, και θα διασκορπιστούν στα 4 σημεία του ορίζοντα, χωρίς να είσαι σε θέση να τα βρεις μετά και να τα συμπληρώσεις ή να τα αναπληρώσεις. Η αγάπη είναι γλυκόπνοη, ο έρωτας ορμητικός.

   Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Πριν αφήσετε κάποιο σχόλιο διαβάστε τα εξής:

 
 • - Τα σχόλια σας θα πρέπει να εγκριθούν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας πριν δημοσιευτούν.
 • - Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε Ελληνικούς χαρακτήρες, σχόλια γραμμένα σε greeklish δεν θα εγκρίνονται.
 • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται. Αν σ' αυτή την ημερομηνία γράφετε όνειρα άλλων ημερών αυτό υποχρεωτικά πρέπει να επισημαίνεται, για να λαμβάνουν απάντηση και τα όνειρα αυτά. Όταν όμως γράφετε όνειρα με Κυριακάτικη ημερομηνία και είναι άλλων ημερών, πρέπει να γίνεται υποχρεωτική επισήμανση αυτού, ώστε να παίρνουν άμεσα απάντηση, αποφεύγοντας την ερώτηση αν είναι Κυριακάτικο. Όταν δεν υπάρχει επισήμανση, θα θεωρούνται Κυριακάτικα και δεν θα παίρνουν απάντηση.
 • - Όνειρα που βλέπετε Σάββατο βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής δεν θα εξηγούνται.
 • Διαβάστε τους όρους χρήσης μας
 • - Να είστε υπομονετικοί, οι χρήστες που απαντούν στα σχόλια σας είναι εθελοντές και θα σας απαντήσουν μόλις μπορέσουν.
 • -Παρακαλούμε διαβάστε τους παραπάνω όρους πριν καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο